ZAKON o vodama

Određivanje erozionog područja

Član 61

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Eroziono područje, uslove za njegovo korišćenje i radove i mere za zaštitu od erozije i bujica određuje jedinica lokalne samouprave.

Eroziono područje određuje se na osnovu sledećih kriterijuma: karakteristike, intenzitet i kategorije erozije, položaj i način korišćenja zemljišta.

Ministar bliže propisuje kriterijume za određivanje erozionih područja.

Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »