ZAKON o vodama

Osmatranje i merenje

Član 65

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Republika Srbija obezbeđuje osmatranje i merenje prirodnih pojava koje se odnose na zaštitu od štetnog dejstva voda.

Osmatranje i merenje iz stava 1. ovog člana vrši republička organizacija nadležna za hidrometeorološke poslove i druga pravna lica određena u operativnom planu.

Podaci o osmatranjima i merenjima prirodnih pojava iz stava 1. ovog člana su javni.

Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »