ZAKON o vodama

4.2.Uređenje i korišćenje voda 4.2.1. Uređenje voda

Član 66

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Uređenje voda, u smislu ovog zakona, je skup mera i radova na očuvanju i regulisanju vodenih količina kojima se:.

1) obezbeđuje kvantitativna, prostorna i vremenska raspodela voda za snabdevanje vodom za piće stanovništva, industrije i drugih korisnika;

2) obezbeđuje dobro stanje akvatičnih i priobalnih ekosistema;

3) povećava količina vode u vodotocima u malovodnom periodu;

4) obezbeđuju uslovi za posebno korišćenje voda.

4.2. 2. Korišćenje voda

Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »