ZAKON o vodama

Uslovi korišćenja

Član 84

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Korišćenje vodnih snaga za proizvodnju električne energije ili za pogon uređaja snagom vode vrši se u skladu sa uslovima utvrđenim vodnom dozvolom, a ako se korišćenje vodnih snaga vrši po osnovu koncesije, i u skladu sa ugovorom kojim se uređuje koncesija.

Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »