ZAKON o vodama

Kvalitet vode

Član 83

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Voda koja se koristi za navodnjavanje poljoprivrednih kultura mora da ispunjava uslove u pogledu kvaliteta, uzimajući u obzir tip zemljišta, način navodnjavanja, kao i poljoprivrednu kulturu.

Ministar bliže propisuje uslove u pogledu kvaliteta vode iz stava 1. ovog člana.

4.2.2.3. Korišćenje vodnih snaga
Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »