ZAKON o volontiranju

Član 23

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Volonter nije dužan da volontira u skladu sa uputstvom organizatora volontiranja:.

1) ako izvršavanje uputstva može da ugrozi život i zdravlje volontera, korisnika volontiranja ili drugog lica;

2) koje je moralno neprihvatljivo za volontera, korisnika volontiranja ili drugo lice;

3) koje je u suprotnosti sa zakonom ili ugovorom o volontiranju.

Ako izvršavanje uputstva može da prouzrokuje štetu volonteru, korisniku volontiranja ili trećem licu volonter je dužan da na to upozori organizatora volontiranja pismenim putem.

Volonter ne odgovara za prouzrokovanu štetu ako je prethodno pismenim putem upozorio organizatora volontiranja na takvu mogućnost.

Službeni glasnik Republike Srbije, 36 od 28.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »