ZAKON o volontiranju

2. Obaveze volontera

Član 22

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Volonter je dužan da:.

1) volontira u skladu sa zakonom, ugovorom o volontiranju i uputstvima organizatora volontiranja;

2) pruža usluge lično i neposredno u skladu sa pravilima struke i profesionalne etike, kada pružanje usluge zahteva stručna znanja;

3) pruža usluge nepristrasno, bez obzira na lična svojstva korisnika;

4) obavesti organizatora volontiranja o bitnim okolnostima koje utiču ili bi mogle da utiču na obavljanje volonterskih usluga i aktivnosti ili koje ugrožavaju njegov život ili zdravlje, odnosno život ili zdravlje lica s kojima dolazi u kontakt za vreme volontiranja;

5) čuva službenu tajnu i poverljive, lične podatke o korisniku volontiranja;

6) odbije volontiranje koje nije u skladu sa zakonom ili ugovorom o volontiranju.

Službeni glasnik Republike Srbije, 36 od 28.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »