ZAKON o volontiranju

3. Obaveze organizatora volontiranja

Član 25

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Organizator volontiranja dužan je da:.

1) obezbedi volonteru bezbednost i zdravlje tokom obavljanja volonterskih usluga i aktivnosti, u skladu sa zakonom;

2) izda volonteru potvrdu o obavljenom volontiranju, na njegov zahtev;

3) obezbedi sredstva za obavljanje volonterskih usluga i aktivnosti;

4) obezbedi tajnost ličnih podataka volontera i zaštitu privatnosti;

5) obezbedi druge uslove za volontiranje i prava volontera propisana ovim zakonom i ugovorom o volontiranju.

Potvrda o kratkoročnom volontiranju izdaje se na zahtev volontera danom prestanka volontiranja.

Potvrda o volontiranju iz stava 1. tačka 2) i stava 2. ovog člana, naročito, sadrži: lične podatke o volonteru, korisniku i organizatoru volontiranja, kratak opis volonterskih usluga i aktivnosti, trajanje volontiranja i podatke o osposobljavanju volontera tokom volontiranja.

Organizator volontiranja odgovara za tačnost podataka upisanih u potvrdu o volontiranju.

Potvrda o volontiranju može da se izda u obliku knjižice (volonterska knjižica).

Bližu sadržinu i izgled potvrde o volontiranju propisuje ministar nadležan za poslove rada (u daljem tekstu: ministar).

Službeni glasnik Republike Srbije, 36 od 28.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »