ZAKON o volontiranju

Član 26

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Organizator volontiranja dužan je da organizuje osposobljavanje volontera za rad sa decom, osobama sa invaliditetom, starim licima, osobama kojima je neophodna pomoć i nega drugog lica, bolesnim osobama ili osobama koje su potpuno ili delimično lišene poslovne sposobnosti, kada je takvo osposobljavanje potrebno za obavljanje volonterskih usluga i aktivnosti.

Službeni glasnik Republike Srbije, 36 od 28.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »