ZAKON o volontiranju

Član 27

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Organizator volontiranja dužan je da volontera osigura za slučaj povrede i profesionalnog oboljenja tokom volontiranja:.

1) ako je tako ugovoreno;

2) kada se radi o dugoročnom volontiranju.

Službeni glasnik Republike Srbije, 36 od 28.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »