ZAKON o volontiranju

VIII. EVIDENCIJA O ORGANIZATORIMA VOLONTIRANJA

Član 29

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Ministarstvo vodi evidenciju o organizatorima volontiranja.

Organizator volontiranja dužan je da ministarstvu podnese prijavu o organizovanju volontiranja koje se obavlja u skladu sa odredbama ovog zakona.

Prijava se podnosi prilikom prvog organizovanja volontiranja.

Sadržinu prijave i način upisa i brisanja organizatora volontiranja iz evidencije propisuje ministar.

Službeni glasnik Republike Srbije, 36 od 28.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »