ZAKON o volontiranju

IX. IZVEŠTAJ O VOLONTIRANJU

Član 30

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Organizator volontiranja dužan je da ministarstvu dostavi izveštaj o volontiranju najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Izveštaj o volontiranju sadrži podatke o: organizatoru volontiranja, programu volontiranja, odnosno volonterskim uslugama i aktivnostima, korisniku volontiranja, volonterima i ugovorima o volontiranju.

Bližu sadržinu i način podnošenja izveštaja propisuje ministar.

Službeni glasnik Republike Srbije, 36 od 28.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »