ZAKON o izmeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

Član 1

  Sledeći član »  

U Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS”, br.120/04, 54/07 i 104/09),

!цз!član 28. menja se i glasi: !цз!„Član 28.

Rešenja Poverenika su obavezujuća, konačna i izvršna.

Administrativno izvršenje rešenja Poverenika sprovodi Poverenik prinudom (prinudnom merom, odnosno novčanom kaznom), u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.

U postupku administrativnog izvršenja rešenja Poverenika ne može se izjaviti žalba koja se odnosi na izvršenje.

Ako Poverenik ne može sprovesti svoje rešenje na način iz stava 2. ovog člana, Vlada mu na njegov zahtev pruža pomoć u postupku administrativnog izvršenja tog rešenja – primenom mera iz svoje nadležnosti, odnosno obezbeđivanjem izvršenja rešenja Poverenika neposrednom prinudom.”

Službeni glasnik Republike Srbije, 36 od 28.05.2010