ZAKON o izmeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

Član 2

  « Prethodni član  

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Službeni glasnik Republike Srbije, 36 od 28.05.2010