ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o odlikovanjima

Republike Srbije

Član 1

  Sledeći član »  

U Zakonu o odlikovanjima Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 88/09),

!цз!u članu 8. stav 1. tač. 3) i 4) menjaju se i glase:

„3) Orden Karađorđeve zvezde;

4) Sretenjski orden; ”.

!цз!Posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

„Orden Karađorđeve zvezde ima tri stepena i dodeljuje se za naročite zasluge i uspehe u predstavljanju države i njenih građana. ”

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

!цз!Dosadašnji stav 5. briše se.
Službeni glasnik Republike Srbije, 36 od 28.05.2010
Sledeći član »