ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o odlikovanjima

Član 2

  « Prethodni član     Sledeći član »  

U članu 9. stav 1. u tački 1) posle

reči: „Medalja za hrabrost” dodaju se reči: „ „Miloš Obilić” ”.

U tački 3)

reči: „zasluga za odbranu i bezbednost” zamenjuju se rečima: „za revnosnu službu”.

U stavu 2. posle

reči: „Medalja za hrabrost” dodaju se reči: „ „Miloš Obilić” ”.

U stavu 4.

reči: „zasluga za odbranu i bezbednost” zamenjuju se rečima: „za revnosnu službu”.
Službeni glasnik Republike Srbije, 36 od 28.05.2010