UREDBU o bližim uslovima i načinu dodele priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina

Član 1

  Sledeći član »  

Ovom uredbom uređuju se bliži uslovi i način dodele priznanja u vidu doživotnog mesečnog novčanog primanja umetniku, odnosno stručnjaku u kulturi, za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina (u daljem tekstu: Priznanje).

Priznanje predstavlja lično, neprenosivo pravo.

Službeni glasnik Republike Srbije, 36 od 28.05.2010