UREDBU o bližim uslovima i načinu dodele priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina

Član 3

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Pravo na Priznanje može steći umetnik, odnosno stručnjak u kulturi koji ispunjava sledeće opšte uslove, i to:

1) da je stekao status korisnika penzije kod nadležnog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje u Republici Srbiji;

2) da je državljanin Republike Srbije;

3) da je ostvario vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina;

4) da je dobitnik najznačajnijih nagrada i priznanja, i to:

(1) republička nagrada za poseban doprinos razvoju kulture;

(2) nagrada za životno delo;

(3) stručne nagrade sa međunarodnih festivala;

(4) nagrade sa festivala i manifestacija od republičkog značaja;

(5) stručne nagrade udruženja;

(6) lokalne nagrade i društvena priznanja;

(7) druge stručne međunarodne i domaće nagrade i priznanja iz oblasti kulture;

5) da ima obrazloženu ocenu vrednosti doprinosa u oblasti kulture u delatnostima iz člana 2. ove uredbe koju daju umetnička i strukovna udruženja, ustanove kulture i obrazovne i naučne ustanove.

Službeni glasnik Republike Srbije, 36 od 28.05.2010