UREDBU o troškovima postupka registracije i overe reda vožnje i ispunjenosti propisanih uslova u prevozu u drumskom saobraćaju

Član 1

  Sledeći član »  

Ovom uredbom propisuju se troškovi postupka registracije i overe reda vožnje u međumesnom prevozu, postupka utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova za otpočinjanje i obavljanje javnog prevoza u drumskom saobraćaju i postupka utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova za rad autobuskih stanica.

Službeni glasnik Republike Srbije, 36 od 28.05.2010