UREDBU o troškovima postupka registracije i overe reda vožnje i ispunjenosti propisanih uslova u prevozu u drumskom saobraćaju

Član 2

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Troškovi postupka registracije i overe reda vožnje u međumesnom prevozu plaćaju se za:

1) obavljanje poslova komisija, odnosno ovlašćenih službenih lica, koja vrše stručni pregled – uviđaj autobuskih stajališta koja su u toku važećeg registracionog roka određena odlukama opština, odnosno gradova kao stajališta koja mogu da se koriste za obavljanje međumesnog prevoza u drumskom saobraćaju;

2) obavljanje poslova radnih grupa koje vrše stručnu – saobraćajnu analizu propisanih elemenata reda vožnje (redosled – naziv autobuskih stanica, odnosno autobuskih stajališta od početne do krajnje autobuske stanice, odnosno autobuskog stajališta; vreme polaska iz početne i krajnje autobuske stanice, odnosno autobuskog stajališta i vreme dolazaka i polazaka na svim autobuskim stanicama i autobuskim stajalištima na liniji; udaljenost u kilometrima autobuskih stanica i autobuskih stajališta od početne autobuske stanice, odnosno autobuskog stajališta, kao i režim obavljanja prevoza na liniji);

3) primenu procedura u vezi sa brisanjem reda vožnje – polaska iz registra reda vožnje;

4) primenu procedura u vezi sa usklađivanjem elemenata novopredloženih redova vožnje.

Ukupan iznos troškova postupka iz stava 1. ovog člana utvrđuje se u visini od 15.000,00 dinara.

Iznos iz stava 2. ovog člana podnosilac zahteva za pokretanje postupka uplaćuje na odgovarajući račun propisan za uplatu javnih prihoda.

Službeni glasnik Republike Srbije, 36 od 28.05.2010