UREDBU o troškovima postupka registracije i overe reda vožnje i ispunjenosti propisanih uslova u prevozu u drumskom saobraćaju

Član 3

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Troškovi postupka utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova za otpočinjanje i obavljanje javnog prevoza u drumskom saobraćaju plaćaju se za:

1) stručni pregled – uviđaj koji vrši komisija, odnosno ovlašćena službena lica, a što obuhvata naročito kontrolu vozila, parkinga, garaža, servisa, poslovnih prostorija, dokumentacije auto-mehaničara i auto-električara, dokumentacije lica koja overavaju tehničku ispravnost vozila, rešenja pravnih lica i preduzetnika koji obavljaju kontrolu tehničke ispravnosti prilikom ugovaranja sa prevoznikom, kao i kontrolu ovih ugovora;

2) obavljanje poslova komisija, odnosno ovlašćenih službenih lica, koja vrše stručni pregled.

Ukupan iznos troškova postupka iz stava 1. ovog člana utvrđuje se u visini od 8.000,00 dinara.

Iznos iz stava 2. ovog člana podnosilac zahteva za pokretanje postupka uplaćuje na odgovarajući račun propisan za uplatu javnih prihoda.

Službeni glasnik Republike Srbije, 36 od 28.05.2010