ZAKON o javnom beležništvu

Deo drugi UDRUŽIVANJE JAVNIH BELEŽNIKA I ODNOS PREMA DRŽAVNIM ORGANIMA

I. KOMORA I NJENI ORGANI

Komora

Član 118

  « Prethodni član     Sledeći član »  

(1) Komora je profesionalno udruženje u koje se udružuju javni beležnici upisani u njen imenik.

(2) Komora posluje kao neprofitno udruženje.

(3) Komora ima svojstvo pravnog lica sa ovlašćenjima određenim zakonom i Statutom Komore (u daljem tekstu: Statut).

(4) Sedište Komore je u Beogradu.

Službeni glasnik Republike Srbije, s031/11 od 09.05.2011
« Prethodni član Sledeći član »