ZAKON o javnom beležništvu

Predsednik

Član 126

  « Prethodni član     Sledeći član »  

(1) Predsednik predstavlja i zastupa Komoru, a bira se iz reda javnih beležnika.

(2) Predsednik:

1) stara se o načelima savesnog obavljanja delatnosti javnog beležnika;.

2) stara se da Komora radi i posluje u skladu sa zakonom;.

3) izvršava odluke organa Komore kad je to određeno Statutom;.

4) preduzima mere da posredovanjem i na drugi način reši neslaganja između članova Komore, javnobeležničkih pomoćnika i javnobeležničkih pripravnika;.

5) vrši druge poslove predviđene Statutom Komore.

Službeni glasnik Republike Srbije, s031/11 od 09.05.2011
« Prethodni član Sledeći član »