ZAKON o javnom beležništvu

Nadzorni odbor

Član 125

  « Prethodni član     Sledeći član »  

(1) Nadzorni odbor ima tri člana, koji se biraju iz reda javnih beležnika.

(2) Nadzorni odbor vrši nadzor nad zakonitošću rada i finansijskim poslovanjem Komore, u skladu sa Statutom.

Službeni glasnik Republike Srbije, s031/11 od 09.05.2011
« Prethodni član Sledeći član »