ZAKON o javnom beležništvu

Disciplinski tužilac

Član 128

  « Prethodni član     Sledeći član »  

(1) Disciplinski tužilac je javni beležnik koga bira skupština, u skladu sa Statutom.

(2) Disciplinski tužilac ima zamenike iz reda javnih beležnika koji mu pomažu u radu.

(3) Mandat i nadležnost disciplinskog tužioca uređuju se ovim zakonom i Statutom.

(4) Broj, mandat i način izbora zamenika disciplinskog tužioca određuje se Statutom.

Službeni glasnik Republike Srbije, s031/11 od 09.05.2011
« Prethodni član Sledeći član »