ZAKON o javnom beležništvu

Nagrada i naknada troškova članovima organa Komore

Član 129

  « Prethodni član     Sledeći član »  

(1) Predsednik Komore, članovi izvršnog odbora, nadzornog odbora, disciplinske komisije, disciplinski tužilac i njegovi zamenici imaju pravo na nagradu i naknadu troškova za svoj rad.

(2) Izvršni odbor donosi akt o visini nagrade i naknade troškova iz stava 1. ovog člana.

Službeni glasnik Republike Srbije, s031/11 od 09.05.2011
« Prethodni član Sledeći član »