ZAKON o javnom beležništvu

Obavljanje stručnih i administrativnih poslova

Član 130

  « Prethodni član     Sledeći član »  

(1) Za obavljanje stručnih i administrativnih poslova u Komori se obrazuje stručna služba.

(2) Radom stručne službe rukovodi sekretar Komore koga bira izvršni odbor u skladu sa Statutom.

(3) Na prava i obaveze sekretara i zaposlenih u stručnoj službi primenjuju se opšti propisi o radu.

Službeni glasnik Republike Srbije, s031/11 od 09.05.2011
« Prethodni član Sledeći član »