ZAKON o javnom beležništvu

Kontrola plaćanja javnobeležničkih taksi,  naknada i nagrada

Član 141

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Javni beležnik nije dužan da izda javnobeležničku ispravu ako stranka nije uredno platila taksu, naknadu i nagradu u skladu sa Javnobeležničkom tarifom, za radnje koje je preduzeo.

Službeni glasnik Republike Srbije, s031/11 od 09.05.2011
« Prethodni član Sledeći član »