ZAKON o javnom beležništvu

Detaljnije uređenje

Član 142

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Druga pitanja u vezi sa naplatom nagrade i naknade troškova javnog beležnika bliže se uređuju Javnobeležničkom tarifom.

Službeni glasnik Republike Srbije, s031/11 od 09.05.2011
« Prethodni član Sledeći član »