ZAKON o javnom beležništvu

Evidencija

Član 148

  « Prethodni član     Sledeći član »  

(1) Ministarstvo vodi evidenciju o licima koja su položila javnobeležnički ispit.

(2) Način vođenja evidencije iz stava 1. ovog člana bliže se uređuje aktom ministra iz člana 145. stav 3. ovog zakona.

Službeni glasnik Republike Srbije, s031/11 od 09.05.2011
« Prethodni član Sledeći član »