ZAKON o javnom beležništvu

IV. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST

Disciplinska odgovornost i kazne

Član 149

  « Prethodni član     Sledeći član »  

(1) Javni beležnik disciplinski odgovara ako u vršenju javnobeležničke delatnosti krši odredbe ovog i drugih zakona ili ako svojim ponašanjem vređa ugled javnog beležništva kao službe od javnog poverenja.

(2) Javni beležnik disciplinski odgovara samo za radnje ili propuštanja utvrđene ovim zakonom.

(3) Odgovornost za krivično delo ili prekršaj ne isključuje disciplinsku odgovornost javnog beležnika.

(4) Javnom beležniku se u postupku utvrđivanja disciplinske odgovornosti mogu izreći samo disciplinske kazne koje su propisane ovim zakonom.

Službeni glasnik Republike Srbije, s031/11 od 09.05.2011
« Prethodni član Sledeći član »