ZAKON o javnom beležništvu

Usmena rasprava

Član 162

  « Prethodni član     Sledeći član »  

(1) Nadležni disciplinski organ donosi odluku posle održane usmene rasprave.

(2) Usmena rasprava nije javna, osim kada to javni beležnik protiv koga se vodi disciplinski postupak izričito zahteva.

(3) Ako javni beležnik protiv koga se vodi disciplinski postupak bez opravdanog razloga ne pristupi na raspravu, iako je uredno pozvan, odluka se može doneti u njegovom odsustvu.

Službeni glasnik Republike Srbije, s031/11 od 09.05.2011
« Prethodni član Sledeći član »