ZAKON o javnom beležništvu

Odnos službenog sedišta javnog beležnika  i predaja predmeta

Član 166

  « Prethodni član     Sledeći član »  

(1) Predmeti depozita mogu se predati svakom javnom beležniku na teritoriji Republike Srbije.

(2) Predmeti ispunjenja obaveze predaju se onom javnom beležniku koji ima službeno sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj je mesto ispunjenja obaveze, osim ako razlozi hitnosti ili priroda posla ne zahtevaju da se polože kod javnog beležnika koji ima sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj je mesto gde se stvar nalazi.

Službeni glasnik Republike Srbije, s031/11 od 09.05.2011
« Prethodni član Sledeći član »