ZAKON o javnom beležništvu

Nadležnost za imenovanje

Član 27

  « Prethodni član     Sledeći član »  

(1) Javnog beležnika imenuje rešenjem ministar, po pribavljenom mišljenju Komore, na osnovu javnog konkursa.

(2) Rešenje ministra je konačno.

(3) Protiv rešenja ministra iz stava 1. ovog člana može se pokrenuti upravni spor.

Službeni glasnik Republike Srbije, s031/11 od 09.05.2011
« Prethodni član Sledeći član »