ZAKON o javnom beležništvu

Postupak imenovanja – raspisivanje i objavljivanje konkursa

Član 28

  « Prethodni član     Sledeći član »  

(1) Konkurs za imenovanje javnih beležnika raspisuje i sprovodi Komora, na osnovu odluke ministra.

(2) U konkursu mora biti naznačena opština za koju se imenuje javni beležnik, a ako se istovremeno raspisuje konkurs za više jedinica lokalne samouprave, kandidati će se obavestiti da se mogu prijaviti za sve ili za pojedine jedinice lokalne samouprave.

(3) Konkurs se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije” u roku od 15 dana od dana prijema odluke ministra iz stava 1. ovog člana.

(4) Rok za prijavu ne može biti kraći od 30 dana.

Službeni glasnik Republike Srbije, s031/11 od 09.05.2011
« Prethodni član Sledeći član »