ZAKON o javnom beležništvu

Uslovi za upis javnobeležničkog pripravnika u imenik

Član 33

  « Prethodni član     Sledeći član »  

(1) U imenik javnobeležničkih pripravnika može biti upisano samo lice koje ispunjava uslove iz člana 25. tač. 1) do 3), 6) i 7) ovog zakona.

(2) Na javnobeležničkog pripravnika shodno se primenjuju odredbe člana 5. ovog zakona.

Službeni glasnik Republike Srbije, s031/11 od 09.05.2011
« Prethodni član Sledeći član »