ZAKON o javnom beležništvu

Javnobeležnička delatnost

Član 4

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Javni beležnik je ovlašćen da obavlja sledeće poslove:

1) sastavlja, overava i izdaje javne isprave o pravnim poslovima, izjavama i činjenicama na kojima se zasnivaju prava i overava privatne isprave;.

2) preuzima na čuvanje isprave, novac, hartije od vrednosti i druge predmete;.

3) na osnovu ovog zakona i po odluci suda obavlja poslove koji mu se po zakonu mogu poveriti;.

4) preduzima druge radnje u skladu sa zakonom.

Službeni glasnik Republike Srbije, s031/11 od 09.05.2011
« Prethodni član Sledeći član »