ZAKON o javnom beležništvu

Nespojivost javnobeležničke delatnosti  sa drugim poslovima

Član 5

  « Prethodni član     Sledeći član »  

(1) Delatnost javnog beležnika nespojiva je sa obavljanjem advokature, bilo kog drugog plaćenog zanimanja, odnosno funkcije, kao i poslova koji nisu u skladu sa ugledom, nezavisnošću, samostalnošću i javnim poverenjem javnog beležništva.

(2) Zabrana iz stava 1. ovog člana ne odnosi se na:

1) obavljanje poslova u svojstvu izvršioca zaveštanja, staratelja zaostavštine, staratelja poslovno nesposobnog lica ili nekog drugog sličnog posla zasnovanog na odluci nadležnog organa;.

2) povremeno ili dopunsko obavljanje naučne, nastavne, umetničke i slične delatnosti;.

3) obavljanje funkcije i poslova u javnobeležničkoj komori i u međunarodnim udruženjima javnih beležnika;.

4) obavljanje poslova, medijatora, arbitra ili sudskog prevodioca.

Službeni glasnik Republike Srbije, s031/11 od 09.05.2011
« Prethodni član Sledeći član »