ZAKON o javnom beležništvu

Administrativno osoblje javnog beležnika

Član 51

  « Prethodni član     Sledeći član »  

(1) Javni beležnik može imati, pored javnobeležničkih pomoćnika i javnobeležničkih pripravnika, potrebno administrativno osoblje.

(2) Lica iz stava 1. ovog člana ostvaruju primerenu zaradu kao i ostala prava iz radnog odnosa, u skladu sa opštim propisima o radu.

(3) Komora svojim aktom utvrđuje minimalni iznos zarade za lica iz stava 1. ovog člana.

Službeni glasnik Republike Srbije, s031/11 od 09.05.2011
« Prethodni član Sledeći član »