ZAKON o javnom beležništvu

3. Postupak sačinjavanja javnobeležničke isprave

Svojstvo i sposobnosti stranke

Član 72

  « Prethodni član     Sledeći član »  

(1) Stranka u postupku sačinjavanja javnobeležničke isprave može biti svako lice koje ima sposobnost da bude parnična stranka (stranačka sposobnost), na osnovu odredaba zakona kojim se uređuje parnični postupak.

(2) Stranačka i parnična sposobnost ocenjuju se prema odredbama zakona kojim se uređuje parnični postupak.

(3) Javni beležnik u toku čitavog postupka sačinjavanja javnobeležničke isprave po službenoj dužnosti vodi računa da li stranka ima stranačku i parničnu sposobnost.

(4) Ako posumnja da stranka – fizičko lice nema parničnu sposobnost, javni beležnik će o tome obavestiti organ starateljstva i odložiće sastavljanje javnobeležničke isprave.

Službeni glasnik Republike Srbije, s031/11 od 09.05.2011
« Prethodni član Sledeći član »