ZAKON o javnom beležništvu

Učesnici u postupku

Član 73

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Učesnici u postupku su stranke, svedoci, veštaci, tumači, prevodioci, zakonski zastupnici, zastupnici pravnog lica, punomoćnici, ovlašćena lica organa starateljstva, kao i druga lica koja po zakonu prisustvuju zaključenju pravnog posla ili davanju izjave ili preduzimanju radnji o kojima se sačinjava javnobeležnička isprava.

Službeni glasnik Republike Srbije, s031/11 od 09.05.2011
« Prethodni član Sledeći član »