ZAKON o javnom beležništvu

Utvrđivanje identiteta

Član 74

  « Prethodni član     Sledeći član »  

(1) Javni beležnik utvrđuje identitet stranke pre nego što počne sa sastavljanjem javnobeležničke isprave.

(2) Identitet stranke se utvrđuje na osnovu službenih dokumenata (lične karte, putne isprave, vozačke dozvole ili vojne knjižice), a ako to nije moguće, uz potvrdu identiteta stranke od strane dva svedoka identiteta koji imaju važeći službeni dokument.

(3) Svojstvo stranke – pravnog lica utvrđuje se izvodom iz odgovarajućeg registra ili uvidom u javni registar.

(4) U javnobeležničkoj ispravi se navodi način utvrđivanja identiteta stranke, kao i broj i druge oznake dokumenta na osnovu kog je utvrđen identitet.

(5) Vrste dokumenata, javnih registara, kao i način utvrđivanja identiteta stranke – fizičkog lica i identiteta stranke – pravnog lica, bliže se uređuju Javnobeležničkim poslovnikom.

Službeni glasnik Republike Srbije, s031/11 od 09.05.2011
« Prethodni član Sledeći član »