ZAKON o javnom beležništvu

Zastupanje poslovno nesposobne stranke

Član 77

  « Prethodni član     Sledeći član »  

(1) Poslovno nesposobnu stranku zastupa zakonski zastupnik.

(2) U javnobeležničku ispravu unose se ime i prezime, mesto i datum rođenja, adresa prebivališta, službeni dokument na osnovu kog je utvrđen identitet zakonskog zastupnika, kao i činjenice ili isprave na kojima je zasnovano svojstvo zakonskog zastupnika.

(3) Identitet zakonskog zastupnika utvrđuje se na isti način kao i identitet stranke.

(4) Kada je po zakonu za punovažnost određenog raspolaganja ili izjave, potrebna saglasnost organa starateljstva, u postupku mora učestvovati ovlašćeno lice organa starateljstva.

(5) Podaci o identitetu lica iz stava 4. ovog člana i o njegovom službenom svojstvu, kao i oznake i brojevi isprava kojima se dokazuje identitet i službeno svojstvo, unose se u javnobeležničku ispravu.

(6) Dokumenti i drugi podaci na osnovu kojih se utvrđuju identitet, svojstva i ovlašćenje za zastupanje zakonskog zastupnika i ovlašćenog lica organa starateljstva bliže se uređuju Javnobeležničkim poslovnikom.

Službeni glasnik Republike Srbije, s031/11 od 09.05.2011
« Prethodni član Sledeći član »