ZAKON o javnom beležništvu

Punomoćnik

Član 79

  « Prethodni član     Sledeći član »  

(1) Poslovno sposobno lice, kao i zastupnik pravnog lica mogu izdati punomoćje u skladu sa odredbama zakona kojima se uređuju obligacioni odnosi i parnični postupak.

(2) U postupku sastavljanja javnobeležničke isprave punomoćnik ima ista ovlašćenja kao u parničnom postupku.

Službeni glasnik Republike Srbije, s031/11 od 09.05.2011
« Prethodni član Sledeći član »