ZAKON o javnom beležništvu

Poučavanje stranke

Član 80

  « Prethodni član     Sledeći član »  

(1) Javni beležnik je dužan da pouči stranku o sadržini i pravnim posledicama nameravanog pravnog posla, izjave ili utvrđivanja određenih činjenica pre sastavljanja isprave, a mora je upozoriti i kad smatra da je data izjava nejasna, nerazumljiva ili dvosmislena, kao i na moguće sporove ili pravne smetnje do kojih bi moglo doći zbog takve izjave.

(2) Ako stranka ostane pri svojoj izjavi i posle upozorenja, u ispravu se unosi upozorenje javnog beležnika, a ako se stranka tome protivi, javni beležnik će odbiti sastavljanje takve isprave.

Službeni glasnik Republike Srbije, s031/11 od 09.05.2011
« Prethodni član Sledeći član »