ZAKON o javnom beležništvu

8. Povereni poslovi

Ograničenje u poveravanju poslova

Član 98

  « Prethodni član     Sledeći član »  

(1) Sud ne može javnom beležniku poveriti poslove za koje je nadležan sud po zakonu koji uređuje parnični postupak, izuzev obezbeđenja dokaza i radnji dostavljanja pismena.

(2) Sud ne može poveriti javnom beležniku postupke za koje je nadležan sud po pravilima vanparničnog postupka:

1) proglašenje nestalog lica za umrlo i dokazivanje smrti;.

2) zadržavanje u zdravstvenoj organizaciji koja obavlja delatnost u oblasti neuropsihijatrije;.

3) lišenje i vraćanje poslovne sposobnosti;.

4) lišenje, vraćanje i produženje roditeljskog prava;.

5) određivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost;.

6) vođenje javnih knjiga i registara.

(3) Sud ne može javnom beležniku poveriti poslove za koje je nadležan sud po pravilima zakona koji uređuju postupak izvršenja i obezbeđenja.

(4) Sud ne može poveriti javnom beležniku poslove za koje je nadležan drugi državni organ po zakonima koji uređuju nadležnost i postupak pred tim organom.

Službeni glasnik Republike Srbije, s031/11 od 09.05.2011
« Prethodni član Sledeći član »