UREDBU o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole menjačkih poslova

Član 14

  « Prethodni član  

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05.110-394/2012 U Beogradu, 26. januara 2012. godine Vlada Prvi potpredsednik Vlade – zamenik predsednika Vlade, Ivica Dačić, s.r.
Službeni glasnik Republike Srbije, s007/12 od 31.01.2012
« Prethodni član