UREDBU o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole menjačkih poslova

V. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 13

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Postupke kontrole menjačkih poslova, koje je započela Narodna banka Srbije, a koji nisu okončani do 31. decembra 2011. godine, okončaće Devizni inspektorat prema odredbama ove uredbe.

Službeni glasnik Republike Srbije, s007/12 od 31.01.2012
« Prethodni član Sledeći član »