Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

7. Prekršajne kazne za pravno lice

Član 326

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 800.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice koje postupi suprotno odredbama iz sledećih članova ovog zakona:

1) člana 4. st. 1. i 2,

2) člana 45. stav 2,

3) člana 106. stav 5,

4) člana 108. stav 5,

5) člana 111. stav 2. tačka 1),

6) člana 112. stav 1. tačka 1) i st. 5. i 6. ovog člana, kada teret na vozilu premašuje nosivost vozila, odnosno osovinsko opterećenje pojedinih osovina određenih od strane proizvođača vozila, za više od 20,0%,

7) člana 112. stav 1. tačka 1),

8) člana 112. stav 3. tač. 1) i 4),

9) člana 115. stav 4,

10) člana 116. stav 1,

11) člana 121. st. 1. i 2,

12) člana 122. stav 1,

13) člana 124. stav 6,

14) člana 127. st. 1. i 2,

15) člana 130. stav 1,

16) člana 132. st. 1. i 2,

17) člana 133. st. 2, 3, 4. i 5.

18) člana 134. st. 1. i 2,

19) člana 153. st. 1, 2, 3. i 4,

20) člana 154. st. 1, 4. i 5,

21) člana 156. st. 1, 2. i 9,

22) člana 159. st. 1. i 2,

23) člana 163. stav 4,

24) člana 165. stav 3,

25) člana 173. stav 1,

26) člana 177. stav 3,

27) člana 178. stav 1, osim u slučaju kada je istekao rok važenja vozačke dozvole,

28) člana 186. stav 5,

29) člana 187. stav 2, ukoliko je vozač teško, veoma teško ili potpuno alkoholisan i/ili je pod dejstvom psihoaktivnih supstanci,

30) člana 188. stav 4,

31) člana 190. st. 2. i 3, ukoliko dozvoli da vozilo učestvuje u saobraćaju nakon isteka više od 30 dana od isteka roka iz člana 189.

32) člana 203. stav 9,

33) člana 204. stav 3,

34) člana 205. stav 1, ako tramvajem upravlja vozač tramvaja bez vozačke dozvole i posebne dozvole za upravljanje tramvajem, osim u slučaju kada je vozačkoj dozvoli, odnosno posebnoj dozvoli istekao rok važenja,

35) člana 209..

36) člana 211. stav 1, ukoliko evidencije nisu tačne i verodostojne,

37) člana 212. stav 1,

38) člana 214. stav 3,

39) člana 215. stav 3,

40) člana 216. st. 1. i 2,

41) člana 217. stav 1,

42) člana 218. stav 3,

43) člana 219. stav 3,

44) člana 220. stav 2,

45) člana 221. stav 1,

46) člana 224. stav 1,

47) člana 224. stav 6, osim kada je vozačkoj dozvoli istekao rok važenja,

48) člana 226. stav 1,

49) člana 227. st. 1, 2. i 4,

50) člana 229..

51) člana 235. stav 5,

52) člana 236. stav 5,

53) člana 237. st. 5. i 6,

54) člana 238. st. 3. i 7, na praktičnom delu ispita,

55) člana 242. stav 1,

56) člana 245..

57) člana 246. stav 1, za vozilo koje je tehnički neispravno u pogledu uređaja za zaustavljanje, za upravljanje, pneumatika i uređaja za spajanje vučnog i priključnog vozila,

58) člana 246. st. 3. i 7,

59) člana 246. st. 4. i 5, ukoliko ima ugrađene uređaje i koristi ih,

60) člana 247. stav 1, 61) člana 249. stav 2, ukoliko vozilo učestvuje u saobraćaju,

62) člana 252. stav 4,

63) člana 253. stav 5,

64) člana 256. stav 2,

65) člana 258. st. 1. i 2,

66) člana 261. st. 3. i 4,

67) člana 262. st. 2. i 4,

68) člana 263. stav 1, 69) člana 268. stav 1, ukoliko je vozilo nije upisano u jedinstveni registar vozila,

70) člana 268. stav 12,

71) člana 268. stav 14,

72) člana 269. stav 4,

73) člana 270. stav 4,

74) člana 274. stav 3,

75) člana 277. stav 5,

76) člana 280. stav 8,

77) člana 294. stav 3,

78) člana 297. stav 1,

79) člana 311. stav 2.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 6.000 do 50.000 dinara odgovorno lice u pravnom licu.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 6.000 do 50.000 dinara odgovorno lice u državnom organu, odnosno organu jedinica lokalne samouprave.

« Prethodni član Sledeći član »