ZAKON o zaštiti od požara

Načelo saradnje

Član 12

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Subjekti zaštite od požara dužni su da međusobno razmenjuju informacije od značaja za zaštitu od požara i usklade aktivnosti od značaja za zaštitu od požara.

Republika Srbija sarađuje u oblasti zaštite od požara sa drugim državama i međunarodnim organizacijama.

« Prethodni član Sledeći član »